ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

АЙМГИЙН ГХУСАЗЗ-ИЙН ГИШҮҮД ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗАРИМ УУЛЗВАР, ГАРЦ, ГЭРЛЭН ДОХИОНЫ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2016-11-15