ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Үйл ажиллагаа


нийт 7

Нээлттэй асуулга зохион байгуулав

2023-03-17 187
Нээлттэй асуулга зохион байгуулав

Нэгдсэн хэлэлцүүлэг болно

2017-03-21 607
Иргэний танхимын мэдээ

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журмыг шинэчлэх хэлэлцүүлэг болно

2017-02-09 531
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журмыг шинэчлэх хэлэлцүүлэг болно

“Аймгийн нутаг дэвсгэрт Төр, сүм хийд, шашны байгууллагын харилцааг зохицуулах журам”-ын төслийн хэлэлцүүлэг боллоо

2017-02-09 579
Иргэний танхимд 2-р сарын 03 –ны өдөр "Аймгийн нутаг дэвсгэрт Төр, сүм, хийд, шашны байгууллагын харилцааг зохицуулах журам"-ын төсөлд оновчтой санаа тусгах, илүү боловсронгуй болгож зарим асуудлын гарцыг олох зорилгоор Журам боловсруулах ажлын хэсэг, Аймгийн ИТХ-ын ажлын алба хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

санал өгсөн: 13
13 / 100%