ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Иргэний зөвлөл


нийт 8

khural.mn

Иргэний зөвлөлийн гишүүдэд 10 хүн нэр дэвшинэ

2023-03-30 167
Иргэний зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах комисс хуралдаж, Зөвлөлд нэр дэвших хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн жагсаалт товч намтрыг 30 хоногийн хугацаанд цахим хуудас, мэдээллийн самбар болон бусад хэлбэрээр иргэдэд ил тод тавьж, санал авах ажлыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ.
khural.mn

Иргэний зөвлөлийн гишүүдэд 10 хүн нэр дэвшинэ

2023-03-30 203
Иргэний зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах комисс хуралдаж, Зөвлөлд нэр дэвших хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн жагсаалт товч намтрыг 30 хоногийн хугацаанд цахим хуудас, мэдээллийн самбар болон бусад хэлбэрээр иргэдэд ил тод тавьж, санал авах ажлыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ.

Иргэний зөвлөлийн сонгон шалгаруулалтанд хамгийн их санал авсан Н.Ганболд, Т.Батзоригт нарыг гурван жилийн хугацаагаар томиллоо.

2021-07-02 1033
Иргэний зөвлөлийн сонгон шалгаруулалтанд хамгийн их санал авсан Н.Ганболд, Т.Батзоригт нарыг гурван жилийн хугацаагаар томиллоо.
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөө

2020-01-22 1013
Иргэний зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөө
khural.mn

Танилцуулга

2016-12-23 357
Иргэний зөвлөл