ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал


нийт 23

khural.mn

Орхон аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

2023-06-27 146
Орхон аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

Санхүүгийн тайлан

2023-03-21 149
Санхүүгийн тайлан

Төсвийн гүйцэтгэл 3р сар

2023-03-21 131
Төсвийн гүйцэтгэл 3р сар

Аудит дүгнэлт 2022

2023-02-25 137
Аудит дүгнэлт 2022
khural.mn

2020 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2020-09-14 922
2020 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2019 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2020-01-03 993
2019 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2019 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2019-12-31 1039
2019 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

санал өгсөн: 13
13 / 100%