Санал асуулга

Монгол улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт оролцож буй ТА өөрийн мэдээллээ бөглөнө үү (13 нийт санал)

 • Овог, нэр

  23%
 • Регистрийн дугаар

  15%
 • Нас

  15%
 • Хүйс

  15%
 • Боловсрол

  15%
 • Байнгын оршин суух хаяг

  15%