Иргэний зөвлөл нийт 1

Танилцуулга
2016-12-23 09:07
Монгол улсын Хууль зүйн сайдын 2014 оны 06 сарын08-ны А/89 тоот тушаалаар Цагдаагийн албаны хуулийн 19, 21-р зүйлийн заалтыг үндэслэн Иргэний зөвлөлийн дүрэм батлагдан гарчээ. Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөлөгчдийн хурлын 2015 оны 01 сарын 10-ны өдрий..
  • ӨНӨӨДӨР:
  • 24
  • НИЙТ:
  • 129 642