Иргэний зөвлөл нийт 5

Иргэний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэгдлээ
2018-06-20 12:07
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017.01.09-ны өдрийн №01 тоот “Комисс байгуулах, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай” тогтоолоор Иргэний зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах хугацаа дууссан дарга Г.Эрдэнэбилэг, гишүүн Н.Даринчулуун нарыг чөлөөлсөн. Аймгийн иргэ..
Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх "Иргэний зөвлөл" -ийн шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүний танилцуулга
2017-11-29 18:37
Орхон аймгийн ИТХ –ын дэргэдэх иргэний зөвлөлийн мэдээлэл Монгол улсын цагдаагийн албаны хууль 2017 онд шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллаагаг цагдаагийн албаны тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд зааж өгсөнтэй холбоотой үйл ажилл..
Иргэний зөвлөлөөс "Эрүүл орчин амар тайван аюулгүй амьдрал" уралдаан зарлалаа
2017-11-29 18:36
“ЭРҮҮЛ ОРЧИН АМАР ТАЙВАН АЮУЛГҮЙ АМЬДРАЛ” СЭДЭВТ УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ Ерөнхий зохион байгуулагч: Орхон амгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний зөвлөл Хамтран зохион байгуулагч: Баян-Өндөр сумын ИТХ, ЗДТГ Хамрах хүрээ: Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 21 баг Зорилго: Орхон а..
Танилцуулга
2016-12-23 09:07
Монгол улсын Хууль зүйн сайдын 2014 оны 06 сарын08-ны А/89 тоот тушаалаар Цагдаагийн албаны хуулийн 19, 21-р зүйлийн заалтыг үндэслэн Иргэний зөвлөлийн дүрэм батлагдан гарчээ. Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөлөгчдийн хурлын 2015 оны 01 сарын 10-ны өдрий..