Дэд бүтэц, хот байгуулалт, гэр хорооллын хөгжлийн хороо нийт 4

Дэд бүтэц, хот байгуулалт, гэр хорооллын хөгжлийн хорооны танилцуулга
2016-11-22 08:48
Хорооны дарга Б.МөнхдалайХорооны гишүүнС.БатжаргалХорооны гишүүнЛ.ЭрхбаатарХорооны гишүүнВ.АдъяаХорооны гишүүнМ.ТүмэнжаргалДЭД БҮТЭЦ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГЭР ХОРОЛЛЫН ХӨГЖЛИЙН ХОРООНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ1. Дэд бүтцийн цогц бодлого2. Хот байгуулалт, архитектур барилгажилт3. Хотын инж..
Хот байгуулалт, дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн хорооноос хэвлэлийн бага хурал хийлээ
2016-10-03 09:51
Өнөөдөр аймгийн ИТХ-ын Дэд бүтэц, хот байгуулалт, гэр хорооллын хөгжлийн хорооны дарга Б.Мөнхдалай, гишүүн В.Адьяа нар сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ. Дэд бүтэц, хот байгуулалт, гэр хорооллын хөгжлийн хорооноос иргэдийнхээ санал бодлыг сонсож ажлаа эрэмб..
“Иргэдээ сонсож, ажлаа эрэмбэлье” хэлэлцүүлэг боллоо
2016-09-29 18:14
Б.Мөнхдалай даргатай Дэд бүтэц, хот байгуулалт, гэр хорооллын хөгжлийн хороо нь 2017 онд явуулах үйл ажиллагааны хөтөлбөр, ирэх 4 жилд ажиллах үндсэн чиглэлээ тодорхойлохоор гэр хорооллын багуудаар орж “Иргэдээ сонсож ажлаа эрэмбэлье“ хэлэлцүүлгийг ажлын алб..
Дэд бүтэц, хот байгуулалт, гэр хорооллын хөгжлийн хороо анхны хурлаа хийлээ
2016-09-29 18:06
Б.Мөнхдалай даргатай Дэд бүтэц, хот байгуулалт, гэр хорооллын хөгжлийн хороо 9-р сарын 15-нд анхны хуралдаанаа хийлээ. Тус хороо нь аймгийн хэмжээний дэд бүтцийн цогц бодлого, хот байгуулалт, архитектур барилгажилт, хотын инженерийн шугам сүлжээ, түлш..