Үйл ажиллагааны ил тод байдал нийт 4

Аймгийн ИТХ-ын байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоол, тушаал, шийдэр, дүрэм журмын жагсаалт
2017-11-30 08:29
Аймгийн ИТХ-ын байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоол, тушаал, шийдэр, дүрэм журмын жагсаалт
Аймгийн ИТХ-ын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2017-11-30 08:28
Аймгийн ИТХ-ын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  • ӨНӨӨДӨР:
  • 273
  • НИЙТ:
  • 20 627