Төсөв санхүүгийн ил тод байдал нийт 19

Итгэмжлэл гардаж авлаа
2018-06-21 16:30
Орхон аймгийн ИТХ 2017 оны санхүүгийн тайландаа итгэмжлэл гардаж авлаа.
Орхон аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-06-21 16:29
Орхон аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Орхон аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-06-21 16:28
Орхон аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Орхон аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-04-17 17:09
Орхон аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Орхон аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-04-17 16:59
Орхон аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Аудитын дүгнэлт -2016
2017-07-04 09:56
Үндэсний аудитын газрын харъяа Орхон аймгийн Аудитын газраас Орхон аймгийн иргэдийн Төлөөлөжгчдийн хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ий өдрөөр дуусгавар болсон, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу аудит хийсэн тухай дүгнэлт гарг..
Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны төсөв
2017-07-04 09:55
Аймгийн ИТХ-ын ээлжит 5 дугаар хуралдаанаар 05/03 тоот тогтоолоор аймгийн ИТХ-ын 2017 оны төсвийг баталсан.
Орхон аймгийн ИТХ-ын 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017-07-04 09:55
Орхон аймгийн ИТХ-ын 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017-07-04 09:53
Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэл -2017 оны 03 дугаар сар
2017-07-04 09:53
Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг танилцуулж байна.