Тендер нийт 12

Орхон аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2018-02-13 08:31
Орхон аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ЭНД дарж танилцана уу.
Орхон аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2018-02-02 17:58
Орхон аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ЭНД дарж танилцана уу.
Орхон аймгийн 2017 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлан
2018-02-02 17:57
Орхон аймгийн 2017 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлантай ЭНД дарж танилцана уу.
ОРХОН АЙМГИЙН 2017 ОНЫ III УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН
2017-11-29 19:16
Орхон аймгийн 2017 оны II улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлантай ЭНД дарж танилцана уу.
Орхон аймгийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө
2017-11-29 19:15
Орхон аймгийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөтэй ЭНД дарж танилцана уу. /2017.09.28/
Орхон аймгийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө
2017-11-29 19:14
Орхон аймгийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөтэй ЭНД дарж танилцана уу. /2017.06.06/
Орхон аймгийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө
2017-11-29 19:13
Орхон аймгийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөтэй ЭНД дарж танилцана уу. /2017.05.26/
Тендерийн нээлт боллоо
2017-11-29 19:12
Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газраас дараах дугаар, нэр бүхий тендерийн нээлт болсоныг зарлаж байна. ОР-05/2017 дугаартай "Гэр хорооллын ИШС-ны өргөтгөл /Уртын гол, Рашаант, Наран, Баянбулаг, Булаг баг /" ОР-07/2016 дугаартай "Автобусны зогсоол, сү..
2017 оны Орхон аймгийн ХАА-ны тодотгосон төлөвлөгөө
2017-11-29 19:12
Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газраас 2017 оны худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө гаргалаа. ЭНД дарж танилцана уу.
Тендерийн урилга
2017-11-29 19:11
Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газраас “Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг” хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх дэлгүүрүүдийг сонгон шалгаруулах тендерт оролцохыг урьж байна. Тендерийн урилгатай ЭНД дарж танилцана уу.
Орхон аймгийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө
2017-11-29 19:10
Орхон аймгийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөтэй ЭНД дарж танилцана уу. /2017.03.29/
ОРХОН АЙМГИЙН 2017 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2017-07-04 09:50
ОРХОН АЙМГИЙН 2017 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ