Иргэний танхимын танилцуулга нийт 1

Орхон аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимын танилцуулга
2017-11-29 18:45
Орхон аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхим нь ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 2011 оны 02 дугаар сарын 15-нд байгуулагдсан. Нутгийн удирдлагын ордоны 115 тоотод үйл ажиллагаа явуулж байна. “Иргэний танхим”-ын зорилго: “Иргэний танхим”-ын үйл ажиллагааны..